http://karinform.uz > Ja'miyet, Fotoreportaj > «I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж


27-02-2018, 23:20 Медиафорумда белгили журналистлер өзлериниң тәжирийбелери менен бөлисти

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

Журналистика кафедрасының баслығы Злиха Оразымбетова

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

Медиафорумның баспасөз бөлими қатнасыўшыларының 2 күнлик тәжирийбелериниң жемиси «Биринши адым» газетасы

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

Медиафорум қатнасыўшылары сертификат пенен сыйлықланды

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

Жеңимпазлардан селфи

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

«Жас журналист-2017» таңлаўының жеңимпазлары

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

«I Жас журналистлердиң медиафорумы»нан фоторепортаж

Сахибжамал Есемуратова
Изге