http://karinform.uz > Ja'miyet > 7 коллеж питкериўшисин турақлы жумыс пенен тәмийинлеген кәрхана баслығы таңлаў жеңимпазы болды

7 коллеж питкериўшисин турақлы жумыс пенен тәмийинлеген кәрхана баслығы таңлаў жеңимпазы болды


13-06-2018, 12:29 7 коллеж питкериўшисин турақлы жумыс пенен тәмийинлеген кәрхана баслығы таңлаў жеңимпазы болды

O‘zLiDeP Хожели қалалық Кеңеси тәрепинен «Исбилермен ҳаял» таңлаўы өткерилди, деп хабар берди O‘zLiDePтиң Хожели қалалық Кеңесиниң атқарыўшы хаткери. Таңлаўда исбилермен ҳаял-қызлар өзлериниң тигиўшилик, өнерментшилик, фермерлик ҳәм ислеп шығарған буйымлары менен қатнасты.
- Кәрханамызда қарақалпақ халқының миллий көйлеклери, қурақлардан ҳәр түрли көрпеше ҳәм көпшиклер, келиншеклер ушын көйлеклер тигиледи, - дейди таңлаў жеңимпазы «Гули» тигиўшилик кәрханасының баслығы Г.Сейтназарова.
- Ҳәзир 7 көллеж питкериўшисин турақлы жумыс пенен тәмийинлегенбиз. Келешекте банктен имтиязлы кредитлер алып, искерлигимизди және де кеңейтиў ҳәм қосымша жумыс орынларын жаратыў нийетимиз бар. Бул сыяқлы таңлаўлар исбилерменлер менен тәжирийбе алмасыў, тараўға байланыслы билим ҳәм көнликпелеримизди байытыўға жәрдем береди, – дейди жеңимпаз.
Таңлаў жеңимпазлары диплом ҳәм саўғалар менен сыйлықланды.

Сахибжамал Есемуратова
Изге