http://karinform.uz > Madeniyat, Fotoreportaj > Нөкисте абстракт ойлаў формасындағы картиналардың көргизбеси болып өтти

Нөкисте абстракт ойлаў формасындағы картиналардың көргизбеси болып өтти


11-07-2018, 00:28

Нөкис қаласында художниклердиң абстракт ойлаў формасыдағы картиналардың көргизбеси болып өтти. Көргизбениң әҳмийетли тәрепи сонда, оннан белгили художниклердиң заманагөй усылда ислеген картиналары орын алған. Сондай-ақ, көргизбедеги картиналардан художниклердиң дөретиўшилигиндеги үлкен бурылыс ҳәм жаңалықлар сезиледи.Көргизбениң атамасы да жыйналғанларда қызығыўшылық оятты, яғный, көргизбе Нөкис қаласындағы халықтың тили менен айтқанда «108-бурылма» да болып өткенлиги себепли, «108-бурылыс» деп аталған.

Сахибжамал Есемуратова


Изге