http://karinform.uz > Ja'miyet > НМПИ арнаўлы сыртқы бөлимге қайсы қәнигеликлер бойынша абитуриентлерди қабыл етеди?

НМПИ арнаўлы сыртқы бөлимге қайсы қәнигеликлер бойынша абитуриентлерди қабыл етеди?


12-07-2018, 00:08 НМПИ арнаўлы сыртқы бөлимге қайсы қәнигеликлер бойынша абитуриентлерди қабыл етеди?

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты
2018-2019-оқыў жылы ушын арнаўлы сыртқы бөлимлерге төмендеги бакалавр тәлим бағдарлары бойынша абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етеди:

Арнаўлы сыртқы бөлим:
5110800 - Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы
5110900 - Педагогика ҳәм психология
5111100 - Музыкалық тәлим
5111700 - Баслаўыш тәлим ҳәм спорт-тәрбиялық ис
5111800 - Мектепке шекемги тәлим
5111900 - Дефектология
5112000 - Дене мәденияты
5112100 - Мийнет тәлими

Абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиў мүддети июнь айының
15-сәнесинен баслап июль айының 15-сәнеси аралығында даўам етеди.

Сахибжамал Есемуратова
Изге