http://karinform.uz > Ja'miyet > НМПИ арнаўлы сыртқы бөлимге абитуриентлерден қандай ҳүжжетлер талап етиледи?

НМПИ арнаўлы сыртқы бөлимге абитуриентлерден қандай ҳүжжетлер талап етиледи?


12-07-2018, 00:06 НМПИ арнаўлы сыртқы бөлимге абитуриентлерден қандай ҳүжжетлер талап етиледи?

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының арнаўлы сыртқы бөлимине абитуриентлерден қабыллаў комиссиясына төмендеги ҳүжжетлер талап етиледи:

1. Тәлим бағдары, оқыў тили көрсетилген ҳалда институт ректоры атына арза;
2. Тек тийисли ямаса түрлес тәлим бағдары бойынша орта арнаўлы, кәсип-өнер оқыў орнын тамамланғанлығы ҳаққындағы ҳүжжети (диплом)ниң түп нусқасы ҳәм қосымшасы менен;
3. 086/У формадағы медициналық мағлыўматнама;
4. Паспорт ҳәм әскерий хызметке қатнасы ҳаққындағы ҳүжжетти талабан өзи менен алып келип көрсетеди (паспорт нусқасын тапсырады);
5. Реңли 3,5см x 4,5 см өлшеминдеги 6 дана фотосүўрети;
6. Мийнет дәптершесинен белгиленген тәртиптеги тастыйықланған көширме;
7. Оқыў орны баслығының жоқары мағлыўматлы қәнигеге зәрүрлиги бар екенлиги ҳаққында хат;
8. Тийисли министрлик ямаса мекеме тәрепинен берилген усыныс (тавсиянама).

Абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиў мүддети июнь айының
15-сәнесинен баслап июль айының 15-сәнеси аралығында даўам етеди.

Сахибжамал Есемуратова
Изге