http://karinform.uz > Ja'miyet > ЖОО күндузги бөлимге абитуриентлерден қандай ҳүжжетлер талап етиледи?

ЖОО күндузги бөлимге абитуриентлерден қандай ҳүжжетлер талап етиледи?


12-07-2018, 00:07 ЖОО күндузги бөлимге абитуриентлерден қандай ҳүжжетлер талап етиледи?

ЖОО күндузги бөлимге абитуриентлерден төмендеги ҳүжжетлер талап етиледи:
1. Тәлим бағдары, оқыў тили ҳәм түри көрсетилген ҳалда институт ректоры атына арза; (институтта толтырады)
2. Билими ҳаққындағы ҳүжжеттиң түп нусқасы (орта билими ҳаққындағы аттестат ямаса орта арнаўлы билими ҳаққындағы дипломның рейтинг баллары көрсетилген қосымшасы менен);
3. 086/У формадағы медициналық мағлыўматнама;
4. Реңли 3,5см x 4,5 см өлшеминдеги 6 дана фотосүўрети;
5. Мүддетли әскерий хызметти тамамлап, әскерий бөлимлердиң жолламасы менен келген талабанларға тийисли тавсиянама;
6. Паспорт ҳәм әскерий хызметке қатнасы ҳаққындағы ҳүжжетти талабан өзи менен алып келип көрсетеди.
Абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиў мүддети июнь айының
15-сәнесинен баслап июль айының 15-сәнеси аралығында даўам етеди.

Сахибжамал Есемуратова
Изге