http://karinform.uz > Ja'miyet > Кешки билимлендириў Қарақалпақстандағы қайсы орынларында ашылды?

Кешки билимлендириў Қарақалпақстандағы қайсы орынларында ашылды?


12-07-2018, 00:05 Кешки билимлендириў Қарақалпақстандағы қайсы орынларында ашылды?

2018-2019-оқыў жылында кешки билимлендириў формасы ушын бакалаврларға қабыл ететуғын жоқары оқыў орынларының дизими тастыйқланды. Булардың қатарында Қарақалпақстандағы ҳеш бир жоқары оқыў орынлары киргизилмеген.
Дизим менен төменде танысыўыңыз мүмкин:
1. Өзбекстан миллий университети;
2. Өзбекстан мәмлекетлик жәҳән тиллери университети;
3. Ташкент мәмлекетлик техника университети Алмалық филиалы;
4. Ташкент мәмлекетлик шығыстаныў институты;
5. Ташкент мәмлекетлик педагогика университети;
6. Наманган мәмлекетлик университети;
7. Самарқанда мәмлекетлик университети;
8. Самарқанда мәмлекетлик шет тиллери институты;
9. Ташкент ўәлаяты Чирчиқ мәмлекетлик педагогика университети.

Сахибжамал Есемуратова
Изге