http://karinform.uz > Ja'miyet > ЖҲҚБ хызметкери менен автомобиль қуралын басқарыўшы ортасында жәнжел келип шықты (видео)

ЖҲҚБ хызметкери менен автомобиль қуралын басқарыўшы ортасында жәнжел келип шықты (видео)


12-10-2019, 11:55 ЖҲҚБ хызметкери менен автомобиль қуралын басқарыўшы ортасында жәнжел келип шықты (видео)

Социаллық тармақларда кең тарқалған ЖҲҚБ хызметкери менен автомобиль қуралын басқарыўшы ортасындағы жәнжел сүўретке алынған видео бүгин сайтымыздың ботына келди. Бул видео бойынша тийисли шөлкемлерден жуўап күтип қаламыз.
Видеоны төменде көриўиңизге болады.



Сахибжамал Есемуратова
Изге