Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Бесплатно можно бесплатные программы скачать без регистрации Рецензия на V значит Вендетта у нас на сайте Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта28-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
1721
0
Шымбай бетте жасайтуғын қарақалпақтың мүйтен урыўынан шыққан қолы өнерли Арыўхан деген қыз болған екен.

27-апр, 2018 жыл.
Автор: 2
1512
0
Гейде балалар ересек адамларға қарағанда көп ақша табатуғын жағдайлар да ушырасып турады. Бул көбинесе раўажланған мәмлекетлерде ушырасады. Балалық дәўиринен баслап мисли көрилмеген дәрежеде көп ақша

25-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
1694
0
2017-жылдың 30-июнь сәнесинде Ташкент қаласындағы Симпозиумлар сарайында өткерилген Қурылтайда Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың өзи қатнасып, Өзбекстан жасларына кең имканиятлар есигин ашып берди. Тийкарғы жумысы


22-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
1308
0
Көпшилик жазыўшы, шайырлар, дөретиўшилик пенен шуғылланыўшы инсанлар өзлерине белгили лақаплар қояды ҳәм сол лақап астында дөретпелерин кең жәмийетшиликке жәриялайды. Шығармаларын лақап пенен жазатуғын

22-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
1463
0
Фристайл спорт түриниң аты инглис тилинен аўдармаланғанда «Еркин стил» деген мәнини билиреди. Арабшадан «Теңизлер ҳүкимдары» деген мәнини билдиретуғын сөз – адмирал. Шемби сөзи парсы-тәжикшеде «күн» деген мәнини,

20-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
1445
0
«Ясная поляналы ғарры». Толстойды усылай атар еди. Айырым фактлерге қарағанда ол илимий излениўлер, инсаниятқа пайда келтириўши ойлап табылыўлар, мәденият ямаса жәмийет раўажланыўына қосқан уллы хизметлери ушын берилетуғын ең белгили

19-апр, 2018 жыл.
Автор: 2
1505
0
Аўқатты тез сиңдириў ушын саққыз шайнаў жақсы, ал саққызды шайнап отырып уйқлап қалыў – оғада жаман әдет есапланады. Егер саққыз шашыңызға жабысып қалса, күн сиз ушын әўметсиз басланады.

17-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
1360
0
«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасының он тоғызыншы сабағында кәсиплер менен байланыслы болған сөзлердиң инглис тилиндеги аўдармасы ҳәм оның қалай айтылыўын үйренемиз. Professions-Кәсиплер

16-апр, 2018 жыл.
Автор: 2
1775
0
Николай Гогольдың аспазлық қәбилети жоқары болған. Римде жасаған ўақтында аспазлардан аўқат писириўдиң сырларын үйренип алып, макароннан ҳәр қыйлы тағамлар таярлап, досларын мийманға