Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Бесплатно можно бесплатные программы скачать без регистрации Рецензия на V значит Вендетта у нас на сайте Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта11-мая, 2017 жыл.
Автор: 1
3074
1
Бир ақыллы адам балаларын ержеттирип, олардың баслы-басына шаңарақ болыўы ушын руқсат бериптидағы, оларды өзи үйинен баслап шығып,мыңлаған соқпақтың түйинине әкелип: «Балаларым,

11-мая, 2017 жыл.
Автор: 1
1857
3
Ассалаўма алейкум, ҳүрметли сайт пайдаланыўшылары! Ҳәр бир дөретиўши инсанның дөретпесин оқып ямаса тыңлап отырған ҳәр қандай қәлб ийеси оннан өзин излей баслайды. Демек, солай екен ҳәр бир

14-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
2394
2
Өмирде көпшилик бир-бирине исенбейди, гүмән менен қарайды. Доктор Хаус сыяқлы «Ҳәмме бир-бирин алдайды» деген принцип пенен жасайтуғынлар да арамыздан көплеп табылады. Бирақ, бул дүньяның тиреги исеним. Исеним болмаса,