Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Бесплатно можно бесплатные программы скачать без регистрации Рецензия на V значит Вендетта у нас на сайте Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта27-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
310
0
Бир ананың жалғыз улы бар еди. Ол жалғыз перзентиниң бахты ушын күни-түни жолында пәйик болып, оның бир қабақ шытып муңаймаўы ушын оған қарсы даўысын көтерип сөйлемейтуғын еди. Нәсият берсе де, бир

23-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
355
0
Елимиздеги түрли тараўлардағы жаңаланыўлардан кеўилимиз толып қуўансақ та, жүрегимизди қыйнап жүрген бир сораў бизге тынышлық бермейди. Сексен жылдан асламырақ тарийхты өз ишине алған «Қарақалпақстан»

23-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
303
0
Хабарыңыз бар, Karinform.uz сайтында жәрияланған «ПОРТАЛ керек пе ямаса ЖУРНАЛИСТ? Журналистиканың төртинши ҳәкимият сыпатындағы орны қайда қалды?» атамасындағы мақала жүдә көп пикир-таласларға себеп

22-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
343
0
Бурынлары көлдиң жағасында жарлы бир кемпир ғаррысы менен балықшылық етип күнелтип отырған. Бир күни ғаррысы балық аўлаўға кетип, кемпир бир өзи үйде отырғанда, бир жолбарыс келип, үйдиң

19-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
552
3
Телевидение тәсиршеңлиги бойынша ҒХҚ ишинде жоқары орында турады. Сонлықтан, оның аудиториясы кеңирек ҳәм олардың талабы күн сайын артып бармақта. Ал, талапты қанаатландырыў болса ҳәр қандай

19-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
345
0
Едигениң заманында патшаның алдына бир балаға таласқан еки ҳаял келеди. Сонда патша Едигеге: - Баланың ҳақыйқый анасын таўып бер, - дегенде, Едиге: - Баланы қақ ортасынан бөлип екеўиңизге бөлип беремен, - дейди.


15-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
291
0
Бурынғы өткен заманда байлығы менен мақтанатуғын бир ҳүкимдар болған екен. Ол қай жерге бармасын, ғәзийнесинен бир қысым алып, оны басқаларға көрсетип мақтанады екен. Бир күни ол өзиниң

14-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
256
0
Massaget басылымы пенальти ҳаққында қызықлы мағлыўматларды жәриялады. Оны дыққатыңызға усынамыз.

13-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
375
0
Заманагөй жәмийетимиздиң ең актуал мәселелеринен бири - бул ҳәр түрли сөгиниў сөзлери ер-азаматларымыздың сөйлеўдеги дәнекер сөзине айланып қалғанлығында. Дәнекер дегениме ҳайран