Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Бесплатно можно бесплатные программы скачать без регистрации Рецензия на V значит Вендетта у нас на сайте Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта27-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
506
0
Алдын хабарлағанымыздай, «Тафаккур синовлари» таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Мәденият сарайында болып өтти.

26-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
435
0
Бүгин, яғный 26-апрель күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Мәденият сарайында «Тафаккур синовлари» таңлаўының Қарақалпақстан Республикалық басқышы болып өтеди.

25-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
374
0
Бүгин «Камолот» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң дүзилген күни. Буннан саррас 16 жыл алдын 24-апрельде ҳәрекеттиң шөлкемлестириў қурылтайы болып өтип, 25-апрель – ҳәрекеттиң шөлкемлестирилген

25-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
532
0
Алдын хабар бергенимиздей, 24-апрель күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында «Қуўнақлар ҳәм зийреклер» таңлаўының Қарақалпақстан Республикалық басқышы

22-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
517
0
Усы жылдың 24-апрель сәнесинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында дәстүрий «Қуўнақлар ҳәм зийреклер» таңлаўының Қарақалпақстан

21-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
688
1
Дүнья жүзине белгили ийтлердиң дизими айырым шөлкемлер тәрепинен ислеп шығылған. Олардан айырымларын дыққатыңызға усынамыз.

21-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
654
0
Бул фильмдеги журналист ҳәм спортшы қыз «Назира Қабулова» роли Наргиза ушын арнап жазылғандай десек те болады. Себеби, Наргиза кишкене ўақытларынан баслап «Қарақалпақстан» телевидениесинде балалар көрсетиўлерине баслаўшылық

19-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
511
0
Фламинго Орта Азия мәмлекетлери ҳәм Өзбекистанның Қызыл китабына кирген тәбийий сийрек, ушып келиўши түр. Ол Phoenicopteridae туқымласындағы ең кең тарқалған түрлерден есапланады. Африкада уялайды, Орта

17-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
534
1
Қарақалпақ мәмлекетлик университети «Камолот» ЖЖҲ басланғыш шөлкеми ҳәм «Журналистика» кафедрасы менен биргеликте «Экологиялық машқалалар мениң нәзеримде…» темасындағы фото ҳәм видеороликлер

17-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
728
1
Операторлық алгебралар ҳәм квант итималлық теориясы тараўында дүньяға белгили мектептиң басшысы, белгили математик алым, физика-математика илимлериниң докторы, профессор, академик, Өзбекистан Республикасына мийнети сиңген илим