Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайтаKarinform.uz: LESSON 10«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасының оныншы сабағында ўақыт мезгиллериниң инглис тилиндеги аўдармасы ҳәм оның қалай айтылыўын үйренемиз.

Day [deɪ] – күн
Week [wik]– ҳәптелер
Week end [wik]- ҳәпте соңы (дем алыс күни)
Month [Month]– ай
Season [sizən]– мәўсим
Year [yɪr]– жыл
Century [sɛntʃəri]– әсир
Hour [aʊr]– саат
Minute [mɪnɪt]– минут

Ўақыт мезгиллери

Morning [ˈmɔrnɪŋ]– азан
Noon [nun]– сәске
Afternoon [æftɚˈnun]- түстен кейин
Evening [ivnɪŋ]– кеш
Night [naɪt]– түн
Midnight [mɪdˌnaɪt]- ярым түн

Сөзлердиң транскрипциясы www.wordreference.com сайтынан алынды.
«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасы менен инглис тилине байланыслы қызықлы мағлыўматларды оқыўыңыз ҳәм инглис тили бойынша лексикаңызды байытыўыңыз мүмкин. Бизиң сайтымызды дыққат пенен гүзетип барың, жаңалықлардан хабардар болың ҳәм билимиңизди жетилистириң.

Сахибжамал Есемуратова

20-02-2018, 13:04
Көрилди: 540
Пикирлер: 0
Баспа ушын