Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайтаОразада дурыс аўқатланыўдың 9 алтын қағыйдасы

Оразада дурыс аўқатланыўдың 9 алтын қағыйдасы
Узақ ўакытлы ашлықтан соң мазалы аўқатларға толы аўыз ашар ушын жайылған дастурхан оразада дурыс аўқатланыў бойынша режелериңизди өзгертип жибериўи мүмкин. Егер аўқатланыў дурыс режелестирилсе, ораза тутыў ден саўлығыңыз ушын пайдалы болып, кери жағдайда, инсан саламатлығына қәўип пайда етиўи мүмкин.
Оразада дурыс аўқатланыў ҳәм тек ғана таза өнимлерден аўқат писириў керек екенлигин умытпаўымыз керек.
Усы Рамазан айында дурыс аўқатланыў ушын төмендеги мәсләҳәтлерге әмел етиўиңизди усыныс етемиз:

1. Аўқатланыўды қурмадан (қарақалпақларда «араб жийдеси» деп те атайды) баслаң. Қурмалар – белоклардың дәреги болып, бир күнлик қуўатлылық беретуғын өним есапланады. Қурманың талшықлары ас сиңириў системасының ўазыйпаларын өз қадағалаўына алады. Сондай-ақ, қурмалар магний ҳәм калий элементлерине де бай.

2. Көп суў ишиң. Усы жылы ораза жаздың ыссы күнлерине туўра келеди, сол себепли, организмиңиздиң ыссы ҳаўа-райында қурғап қалмаўы ушын жеткиликли муғдарда суў ишиң. Сәҳәрликтен соң таңға шекем, күни бойы шөллеп қалмаўыңыз ушын көбирек суў ишип алың. Еле аўқатланыў мүмкин болған ўақытта 8 стакан суў ишиўге ҳәрекет етиң. Шөллеўге алып келетуғын мийўелерди жеўден тыйылың. Организмиңизде шөллеў сезимин оятатуғын палыз өнимлерин де аз пайдаланың. Дузлы өнимлерди, атап айтқанда, дузланған консервалар, ғоза, қыяр, балықларды жемең. Сондай-ақ, ашшысы көбирек болған тағамлардан да тыйылың, олар да шөллеўге себепши болады. Көбирек мийўе ҳәм палыз өнимлеринен пайдаланың, өйткени, олар организмдеги суў қорын толтырады.

3. Асықпай аўқатланың. Узақ ўақытлы аш болыўдан соң көп муғдарда аўқатланыў организм ушын стрессли жағдай есапланады. Илажы болғанынша, нормаға әмел етиң, аўыз ашарды қурма менен баслаң, соңынан суў ишиң, буннан соң сорпа ишип, салат жеўге болады. Азырақ ўақыттан соң тийкарғы тағамды жеўге де болады. Артықша аўқатланыў ас сиңириўдеги машқалалар ҳәм асқазандағы аўырыўға алып келиўи мүмкин. Аўыз ашарды ыссы сорпа менен баслаў узақ ўақытлы аш болыўдан кейинги ең жақсы ҳәм дурыс аўқатланыў болып табылады, себеби, ол организмдеги азықлық элементлердиң қорын толықтырады және организмди әсте-ақырын күшли аўқатқа таярлайды.

4. Аўқатыңызда барлық пайдалы элементлер болыўына исеним пайда етиң. Аўыз ашарда белоклар, палыз өнимлери, мийўелер ҳәм пайдалы майлар болыўы керек.
5. Пайдалы өнимлерди сайлаң ҳәм олардан пайдаланың. Рационыңызда жарма, төс гөши, майсыз гөш, балық, зайтун майы ҳәм мийўелер болсын.

6. Қуўырылған, дузланған ҳәм оғада майлы аўқатларды шеклең. Гөш, мәйек ҳәм сүт өнимлери белокқа бай. Булардан дым болмағанда биреўин жеў керек.

7. Мазалы затлардан да тыйылың. Мазалы затлар аўыз ашардан соң қарынның исиўине себепши болады ҳәм ас сиңириўди бузады. Сондай-ақ, ол қанның қурамындағы глюкоза муғдарын арттырып жибереди, нәтийжеде мазалы затқа болған талап тағы артып кетеди. Сол себепли, мазалы затты аўыз ашардан 2-3 саат кейин жеў усыныс етиледи. Бирақ, ең жақсысы, мазалы затлардың орнына мазалы қурма, қақланған ҳәм қақланбаған мийўелер жеген мақул.

8. Рамазанда кофениң муғдарын азайтыў керек, керисинше жағдайда, ол бас аўырыўы ҳәм уйқысызлыққа себепши болыўы мүмкин.

9. Рамазанда үш бөлимли аўқатланыў да айрықша орынға ийе болады. Тийкарғы тағамды үш бөлимге бөлиң. Үштен бири – күшли белоклар, тағы бири – майсыз гөш ҳәм балық, қалғаны болса палыз өнимлери болсын. Бул аўқатланыўдағы турақлылықты тәмийинлейди.

27-05-2017, 13:28
Көрилди: 1656
Пикирлер: 0
Баспа ушын