Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайтаБүгин KarInform.uz сайты 1 жасқа толды

Бүгин KarInform.uz сайты 1 жасқа толды

Бүгин KarInform.uz сайты 1 жасқа толды.

Сайттағы материаллардың саны
Сайтта қарақалпақ, өзбек ҳәм инглис тиллериндеги мақалалар берилип барылады. Бүгинги күнге шекем сайтқа 1469 материал, айына орташа 153, ҳәптесине орташа 25, ал бир күнде орташа 3 материал жайластырылған. Сайттағы материалларға оқыўшылардан 156 комментарийлер билдирилген. 5621 оқыўшы регистрациядан өткен.

Сайт оқыўшылары
Сайттағы материалларды тийкарынан Өзбекстан пуқаралары оқыйды. Буннан кейинги орынларды АҚШ, Россия, Қазақстан ийелеп тур. Буннан тысқары, Қубла Корея, Австралия, Румыния, Германия, Франция, Япония сыяқлы 40 тан аслам мәмлекеттен кириўшилердиң саны жоқары.

Бүгин KarInform.uz сайты 1 жасқа толды

Ең көп оқылған мақалалар
Сайтта ең көп оқылған материал «Есимқан Қанаатов: Орол денгизининг сувлари Каспийга оқиб кетган. Биз буни исботламоқчимиз» мақаласы болып, ол 1420 мәрте оқылған.

Биз социаллық тармақларда
Сайтымыздың Facebook, odnoklassniki, vkontakte, telegram, instagram социаллық тармағында канал ҳәм группалары бар. Facebook социаллық тармағындағы группада 2545, Odnoklassniki социаллық тармағында болса 165, telegramдағы каналымызды 265 оқыўшы бизди турақлы түрде оқып барады.

Журналистлер
Сайтта еки журналист Ислам Матеков ҳәм Сахибжамал Есемуратовалар жумыс алып барады. Онда жәрияланған материаллар Өзбекстанға белгили болған daryo.uz, kun.uz, qalampir.uz, sof.uz, asr.uz, uz24.uz ҳәм тағы да басқа сайтларда берилди. Сайт журналистлери бир неше мәрте Өзбекстан көлеминде өткерилген халық аралық ҳәм жергиликли конференция, семинар-тренинглерде қатнасты. 10 нан аслам илажлардан туўрыдан-туўры репортажлар таярлады.

Сын мақалалар ҳәм фоторепортажлар

Бүгин KarInform.uz сайты 1 жасқа толды

Сайт журналистлери тәрепинен 50 ден аслам аналитикалық ҳәм критикалық мақалалар, 20 дан аслам фоторепортажлар таярланды.

Инфографика
Және бир айрықша айтып өтиў лазым болған тәрепи, karinform.uz сайты Қарақалпақстандағы сайтлардың ишинде биринши болып инфографика таярлап оқыўшылардың итибарына усынды.

Рубрикалар
Сайтта бүгинги күнге шекем турақлы түрде еки рубрика - «Инглис тилин үйренемиз» ҳәм «Аңызлар тилге киргенде…» рубрикалары жәрияланып келинбекте.

Миннетдаршылық
Бүгинги күнге шекем бизге исенип, қоллап-қуўатлап келген оқыўшыларымызға өз миннетдаршылығымызды билдиремиз!
Алдымызға қойған мақсетлеримиз ҳәм проектлеримиз еле де көп. Бизди турақлы түрде бақлап барың.

Сахибжамал Есемуратова

13-04-2018, 11:00
Көрилди: 342
Пикирлер: 3
Баспа ушын

Пикир(3)
Бир жасыныз кутлы мубарек болсын, бир жылда усындай табысларга ерискенсиз коз тиймеси. Тураклы окыушыныз сыпатында пикир айтсам, ен ахмийетли ен керекли маглыуматларды жарытып барасыз, рахмет. Алдагы жумысларынызда улкен жетискенликлер тилеймен. Озлеринизге куш кууат, елимизге тынышлык, шанаракларга татыулык тилеймен.
[reply]Ответить[/reply]          1
Пользователь offline Офлайн 2 13 апреля 2018 12:38
Гульнара апа, рахмет тилеклериниз ушын! Сайтымыздын ен белсенди хам тураклы окыушыларынын бири сыпатында Сизди хам пикир-усынысларынызды хурмет етемиз. Сайтымыздагы материалларга оз козкарасларыныз, пикир-усынысларынызды билдирип барыудан шаршаман!
[reply]Ответить[/reply]          2
Злиха Оразымбетова 14 апреля 2018 17:00
Каракалпакстандагы ен биринши информациялык хам аналитикалык сайттын 1 жасы кутлы болсын. Жумысларынызда таскын табыслар хам балант паруазлар тилеймен... Жасынызга жас косылып, омир жасыныз узык болсын. Халыктын жырын жырлаудан шаршаман, соган жарасы мартебиниз балент болсын

пикирлериниз хам коллап-кууатлау ушын миннетдармыз!
[reply]Ответить[/reply]          3