Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайтаKarinform.uz: LESSON 24

Karinform.uz: LESSON 24

«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасының жигирма төртинши сабағында жаз мәўсиминде писип жетилисетуғын мийўелердиң инглис тилиндеги аўдармасын үйрениўди даўам еттиремиз.

Lemon [ ˈlemən ] - лимон
Orange [ ˈɒrɪndʒ ] - апельсин
Pineapple [ ˈpaɪnˌæp.l̩ ] - ананас
Tangerine [ ˌtæn.dʒəˈriːn ] - мандарин
Coconut [ ˈkəʊ.kə.nʌt ] - какос
Kiwi [ ˈkiː.wiː ] - киви
Avocado [ ˌæv.ə.ˈkɑː.dəʊ ] - авакадо
Mango [ ˈmæŋ.ɡəʊ ] - манго
Quince [ kwɪns ] - айва
Pomegranate [ ˈpɒm.ɪˌɡræn.ɪt ] - анар

Сөзлердиң транскрипциясы www. myefe.ru сайтынан алынды.
«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасы менен инглис тилине байланыслы қызықлы мағлыўматларды оқыўыңыз ҳәм инглис тили бойынша лексикаңызды байытыўыңыз мүмкин. Бизиң сайтымызды дыққат пенен гүзетип барың, жаңалықлардан хабардар болың ҳәм билимиңизди жетилистириң.

Таярлаған: Сахибжамал Есемуратова

17-06-2018, 11:47
Көрилди: 281
Пикирлер: 0
Баспа ушын