Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайтаKarinform.uz: LESSON 32

Karinform.uz: LESSON 32

«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасының нәўбеттеги сабағында инсанның минез-қулқын билдириўши сөзлердиң инглис тилиндеги аўдармасын үйрениўди даўам еттиремиз.

Adjectives that describe character
Минез-қулық ҳәм басқа да қәсийетлерди тәрийплеўши келбетликлер


Self-controlled [ self ] [ kənˈtrəʊld ] – өзимшил
Even-tempered [ ˈiːvn ] [ ˈtem.pər ] – тыныш
Lazy [ ˈleɪzi ] – ериншек
Hard-working [ ˌhɑːdˈwɜː.kɪŋ ] – мийнеткеш
Strong [ strɒŋ ] – күшли
Weak [ wiːk ] – ҳәлсиз
Sociable [ ˈsəʊ.ʃə.bl̩ ] – гәпке кирисимли

Сөзлердиң транскрипциясы www. myefe.ru сайтынан алынды.
«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасы менен инглис тилине байланыслы қызықлы мағлыўматларды оқыўыңыз ҳәм инглис тили бойынша лексикаңызды байытыўыңыз мүмкин. Бизиң сайтымызды дыққат пенен гүзетип барың, жаңалықлардан хабардар болың ҳәм билимиңизди жетилистириң.

Таярлаған: Сахибжамал Есемуратова

18-07-2018, 07:51
Көрилди: 141
Пикирлер: 0
Баспа ушын