Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайтаҚарақалпақ ҳажылары

Қарақалпақ ҳажылары
Өтеп жүрген парызларын,
Қалмасын деп қарызларым,
Бар сизлерге, арызларым,
Қарақалпақ ҳажылары.

Сораң: - Елдиң аманлығын,
Қубласы – төрт таманлығын,
Әўладлардың даналығын,
Қарақалпақ ҳажылары.

Дедиңиз бе?... Арал толсын,
Жайҳунымда суў мол болсын,
Журтқа бахыт қусы қонсын,
Қарақалпақ ҳажылары.

Байтуллаҳқа қолы тийген,
Сәжде қылып басын ийген,
Танҳә Аллаҳымды сүйген,
Қарақалпақ ҳажылары.

Эҳромда жүрген оранып,
Журт аманлығын соранып,
Аман-саў қайтың оралып,
Қарақалпақ ҳажылары.

Аллаҳтың жүрген үйинде,
Қәлблер пәкизе күйинде,
Аманатлар бар ийинде,
Қарақалпақ ҳажылары.

Шыққан Арафат басына,
Ҳақ нийет пенен асыға,
Таўап қылған таў тасына,
Қарақалпақ ҳажылары.

Шайтанға тас ылақтырған,
Туўры жолдан адастырған,
Жаманлықтан жырақ турған,
Қарақалпақ ҳажылары.

Мешитинде Пайғамбардың (с.а.ў)
Оқыған бес ўақ намазын,
Қабыл болғай дуўаларың,
Қарақалпақ ҳажылары.

Макка, Мадина – егиздей,
Қоймас, я Аллаҳ! дегизбей,
Кеўили шалқар теңиздей,
Қарақалпақ ҳажылары.

Бир атаның баласындай,
Көздиң ақ хәм қарасындай,
Жүрген Аллаҳ панасындай,
Қарақалпақ ҳажылары.

Аллаҳ атын зикир еткен,
Бәрин көрип, пикир еткен,
Жаратқанға шүкир еткен,
Қарақалпақ ҳажылары.

Теңизге болған тамшыдай,
Шырп етер ўақыт қамшыдай,
“Асығы келген алшыдай”,
Қарақалпақ ҳажылары.

Еки жарым миллион адам,
Көзинде жас, тарам-тарам,
Қабыл етсин дәргайында,
Ибадатың Аллаҳ таалам.

Қолларында кәрийм Қуран,
Ләббайка! деп айтып турған,
Тынышлықты еткен уран,
Қарақалпақ ҳажылары.

Зәм-зәм суўын ишкен қанып,
Жүзден ийман нуры тамып,
Яр-досларға келер алып,
Қарақалпақ ҳажылары.

Тап анадан туўылғандай,
Гүнәлардан жуўылғандай,
Бели беккем буўылғандай,
Қарақалпақ ҳажылары.

Шарапатлы бул ҳүр заман,
Жолды ашты Кааба таман,
Ҳаж сапардан қайтың аман,
Қарақалпақ ҳажылары.

Тилеклеспиз биз сизлерге,
Жолыңды берсин бизлерге,
Периштеси бар жүзлерде,
Қарақалпақ ҳажылары.

Араңда бар, достым, ағам,
Дуўадаман, қолда жағам,
Күтип отыр бала-шағаң,
Қарақалпақ ҳажылары.

Баўырымсыз бәриң-бәриң,
Жасы киши, үлкен кәриң,
Ҳаж сапардан аман келиң,
Қарақалпақ ҳажылары.

Ақшолпан Аманияз

20.08.2019-жыл

Сайтымыздың телеграмдағы каналына ағза болың: https://t.me/karinformuz

20-08-2019, 10:02
Көрилди: 122
Пикирлер: 0
Баспа ушын