Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта«Билим» баспасы ҳаққында ямаса китаплар қалай шығарылады?

«Билим» баспасы  ҳаққында ямаса китаплар қалай шығарылады?

2019-жыл 26-сентябрь күни «Қарақалпақстан жаслары» газетасында жәрияланған белгили журналист А.Турекееваның «Билим» баспасы ҳаққында мақаласы жәрияланды.
Журналист мақалада баспа хызметкерлериниң мийнети аўыр екенлиги ҳаққында сөз етеди:
«Өзгешелиги, сулыўлығы, қәдир-қымбаты, қала берсе, бийбаҳалығы менен руўхый байлығымызды толтыратуғын китаплардың басылып шығаман дегеншелли болған машақатларын оқыўшылар биле бермейди. Дүньяда нан менен китаптың ийисин ҳеш нәрсеге теңеп болмайды. Сондай бийбаҳа байлықларымыз болған китаплар. Әсиресе, әлипбеден баслап барлық мектеп сабақлықларын баспадан шығарыўдай саўаплы истиң басында турған 22 хызметкердиң ислерин ҳәмме аңлап атырған жоқ».

«Билим» баспасы  ҳаққында ямаса китаплар қалай шығарылады?

Буннан тысқары, журналист баспа хызметкерлериниң өз алдына байрам күни белгиленбейтуғынлығын да келтирип өткен:
«Олардың кәсиплик байрамы да журналистлердиң байрамы менен бирге белгиленеди. Машақатлы, саўаплы ислердиң басында жүрген бул кәсип ийелериниң хызметлери бул байрамда елеспесизлеў болып қалатуғындай... Оларға өкпелеп атырғаны жоқ. Айта берсек, баспа хызметкерлериниң тынымсыз мийнетлериниң баҳасы жоқтай түйиледи. Олар я Жазыўшылар, я Журналистлер аўқамына ағза емес. Азанда ерте жумысқа келгеннен хызметкерлердиң қағаздан, компьютерден бас көтермей ислейтуғынына гүўамыз. Белгили жазыўшы-шайыр, жоқары оқыў орынларындағы профессор-оқытыўшылардың мийнетлерине «тиси батып» қәтелерин шығарыў ушын да билим, сабырлылық керек болады. Шыққан китапларын алып, рахмет деўге де ўақыт таба алмай кететуғын өз оқыўшысына өкпелеп те отырмайтуғын баспа хызметкерлериниң ислерине гейде сыртлай ҳәўесленемиз».

Баспа хызметкерлериниң айлық ис ҳақылары көп пе? Бул сораў көпшиликти қызықтырады, бизиңше. Журналист бул мәселеге де айрықша тоқталып өткен.
«— Китапты шығаратуғынлардың айлығы да көп шығар... — деп сыртлай қызығатуғынларға:
— Билмедик, — деп қоямыз.
Шынында да олардың айлықлары менен қызығып көрмеппиз. Әстен сорастырсақ, айлығы аўыз толтырып айтарлықтай емес екен. өзин-өзи әнендей етип тәмийинлеп отырған баспаның хызметкерлериниң мийнетлерин хошаметлеўди кимнен сорарымызды да билмеймиз. «Саўаплы истиң басында жүргениңиздиң өзи сизлерге үлкен исеним» деў менен олардың қалталары толып қалмайды».

Мақалада баспа хызметкерлери ҳаққында да мағлыўматлар келтирилген:
«Китаптың шығыўы аңсат емеслигин жуўапкер хызметкерлер ғана биледи. Ақ қағазға төгилген сөзлерди бирим-бирим ҳәриплеп оқып, олардың қәтесин дүзетип, байланыспаған жерлерин редакторлап, оператор компьютерде терип, қулласы, неше хызметкердиң қолынан өткен соң ғана китап дәрежесине жетеди. Буннан соң баспаға усынылады. Усы жерде көп жыллардан берли ислеп атырған пидайы хызметкерлер ҳаққында айтпай кетиў орынсыз болар. Олардан «Билим» баспасының бас редакторы Зульфия Осербаева, редакторлар Сулыўхан Айтмуратова, Света Байназарова, Улбоған Юсупова, Мехрибан Жумабаева, көп жыллық тәжирийбеге ийе Кеўлимжай Сержанов ҳәм Қажымухан Есбергеновларды атап өтсек арзыйды. Сондай-ақ, операторлардан Эльмира Дәўлетбаева, Айпарша Бегдуллаева, Гүлайша Серимбетова, Надира Қайыпбергенова, Наргиза Саўкиева, Әнжим Атағуллаевалардың ҳәм техникалық редактор Батыр Турымбетовтың көзге көринбейтуғын мийнетлери бар. «Билим» баспасының графика ҳәм компьютер бөлими баслығы Ислам Сержанов, печатниклер Қуўат Атабаев ҳәм Манас Жумашевлардың да хызметлери айрықша. «Китап кәрўаны»на қосылып алыс-алыс районлардағы китапқумарларды китап пенен тәмийинлеўге өз үлесин қосып жүрген Әжинияз Мустафаевтай хызметкерлери бар».

Мақала жуўмағында журналист баспаның алдағы искерлигинде табыслар тилеген:
«Дастанып жатып, оқыйтуғын китапларымыздың, ең тийкарғысы, перзентлеримиздиң 1-класстан баслап саўат ашып, билим алатуғын сабақлықларының ҳәм методикалық қолланбалардың шығыўы ҳәм олардың сизлердиң қолыңызға жетип бараман дегенше машақатлы хызметлери жөнинде азы-кем айтып өттик. Жақсы жәмлесип, бир-бирин толықтырып ислеп атырған усындай жәмәәтти басқарып, қала берсе саўаплы ислердиң басында турған «Билим» баспасының директоры Муратбай Нызановтың еле алдыларына қойған мақсетлери көп. Олардың әмелге асыўына тилеклеспиз».

Сахибжамал Есемуратова

Сайтымыздың телеграмдағы каналына ағза болың: https://t.me/karinformuz

21-10-2019, 09:39
Көрилди: 487
Пикирлер: 0
Баспа ушын