Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта13-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
636
0
Браўн узақ саяхаттан соң, кеште мийманханаға барады. Ол мийманхана хызметкеринен «Бул жерде бос бөлме барма?», - деп сорайды. Сол ўақытта және бир саяхатшы мийманханаға келип, ол да бос бөлме сорайды. Мийманхана хызметкери тек еки адамлық бир15-июн, 2017 жыл.
Автор: 1
1169
1
Бир келин менен қайин ене болып, олар бир-бирин түсинбей көп айтысып қалабереди екен. Қәйинене даўысын көтерсе, келини де қалыспай оған жуўап қайтаратуғын болыпты. Бир күни келини бир данышпанның алдына барып: «Мен

21-мая, 2017 жыл.
Автор: 1
1091
1
Ерте заманларда жерде дуз бар болса да, адамлар оның пайдасын билмей, аўқатларын дузсыз жейтуғын болыпты. Оның дәслепки рет аўқатқа қосылып желинетуғынлығы ҳаққында халық аўзында мынадай бир аңыз бар. Бир

11-мая, 2017 жыл.
Автор: 1
1219
1
Бир ақыллы адам балаларын ержеттирип, олардың баслы-басына шаңарақ болыўы ушын руқсат бериптидағы, оларды өзи үйинен баслап шығып,мыңлаған соқпақтың түйинине әкелип: «Балаларым,

11-мая, 2017 жыл.
Автор: 1
1021
3
Ассалаўма алейкум, ҳүрметли сайт пайдаланыўшылары! Ҳәр бир дөретиўши инсанның дөретпесин оқып ямаса тыңлап отырған ҳәр қандай қәлб ийеси оннан өзин излей баслайды. Демек, солай екен ҳәр бир

14-апр, 2017 жыл.
Автор: 1
1643
2
Өмирде көпшилик бир-бирине исенбейди, гүмән менен қарайды. Доктор Хаус сыяқлы «Ҳәмме бир-бирин алдайды» деген принцип пенен жасайтуғынлар да арамыздан көплеп табылады. Бирақ, бул дүньяның тиреги исеним. Исеним болмаса,