Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта20-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
51
0
«Ясная поляналы ғарры». Толстойды усылай атар еди. Айырым фактлерге қарағанда ол илимий излениўлер, инсаниятқа пайда келтириўши ойлап табылыўлар, мәденият ямаса жәмийет раўажланыўына қосқан уллы хизметлери ушын берилетуғын ең белгили

19-апр, 2018 жыл.
Автор: 2
45
0
Аўқатты тез сиңдириў ушын саққыз шайнаў жақсы, ал саққызды шайнап отырып уйқлап қалыў – оғада жаман әдет есапланады. Егер саққыз шашыңызға жабысып қалса, күн сиз ушын әўметсиз басланады.

17-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
46
0
«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасының он тоғызыншы сабағында кәсиплер менен байланыслы болған сөзлердиң инглис тилиндеги аўдармасы ҳәм оның қалай айтылыўын үйренемиз. Professions-Кәсиплер

16-апр, 2018 жыл.
Автор: 2
57
0
Николай Гогольдың аспазлық қәбилети жоқары болған. Римде жасаған ўақтында аспазлардан аўқат писириўдиң сырларын үйренип алып, макароннан ҳәр қыйлы тағамлар таярлап, досларын мийманға

14-апр, 2018 жыл.
Автор: 2
60
0
2018-жылдың 14-апрель сәнесинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң мәденият сарайында филология илимлериниң докторы, профессор, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим

14-апр, 2018 жыл.
Автор: 2
86
0
Көпшилик уллы инсанлар минез-қулқы әпиўайы адамларға салыстырғанда өзгешелеў болып келеди. Мәселен, адамзат тарийхында уйқлаў ушын еки төсек салдырып, түнниң ярымына шекем биреўинде, түнниң екинши ярымында болса

13-апр, 2018 жыл.
Автор: 2
128
0
Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң шет тиллери факультети немис тили бағдарының 2 студенти Германияның DAAD оқыў бағдарламасының гранты жеңимпазы болғанлығы ҳаққында

13-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
62
0
Ҳәммемизге белгили, соңғы жыллары елимизде ири қурылыс ислери алып барылмақта. Нөкис қаласында бийик-бийик жайлар, имаратлар бой көтермекте. Қаламыздың шырайы көзди қамастырмақта. Соңғы жыллары ири

13-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
65
3
Бүгин KarInform.uz сайты 1 жасқа толды. Сайттағы материаллардың саны Сайтта қарақалпақ, өзбек ҳәм инглис тиллериндеги мақалалар берилип барылады. Бүгинги күнге шекем сайтқа 1469 материал, айына орташа 153,

11-апр, 2018 жыл.
Автор: 1
110
0
Шахмат ойыны Ҳиндстанда ойлап табылған. Оны еситкен Ҳинд патшасы Шерам усыншама дәрежедеги ақылды шынықтыратуғын ойынды ойлап тапқан адамды көрип, оған өзи қәлеген саўғаны бермекши болып алдына шақыртыпты.