Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта24-июн, 2018 жыл.
Автор: 1
0
0
«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасының жигирма алтыншы сабағында палыз өнимлериниң инглис тилиндеги аўдармасын үйренемиз. Vegetable [ ˈvedʒtəbl ] – палыз өнимлери


22-июн, 2018 жыл.
Автор: 2
41
0
Билимли жаслар — елимиз раўажланыўының тийкар¬ғы күши. Сол ушын оларды таңлап алыўда тест сынақларының әдалатлы ҳәм тәртипли өтиўи әҳми¬йетли мәселе. Бул мәселеде ҳәр жылы болып өткен тест

21-июн, 2018 жыл.
Автор: 2
64
0
Көпшилигимиз алып-сатыў ҳәм басқа себеплер менен кадастрлық жумыслар және көшпес мүлк объектлерине кадастр ҳүжжетлерин рәсмийлестириў мәселесине дус келгенбиз. Бул хызметлер ушын неше сум төлениўи керек? Asr.uz сайты усы

21-июн, 2018 жыл.
Автор: 2
40
0
Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң журналистика бакалавр бағдары ушын 2018-2019-оқыў жылында жәми 40 студент (соннан 10 мәмлекетлик грант, 30 төлемли контракт тийкарында) қабыллаў режелестирилгени

21-июн, 2018 жыл.
Автор: 2
60
0
Алдын хабар бергенимиздей, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде 2018-2019-оқыў жылынан баслап туризм бакалавр бағдары ашылыўы режелестирилген. Ҳәзирги ўақытта университетте басқа бағдарлар сыяқлы

20-июн, 2018 жыл.
Автор: 2
44
0
Бала ўақтымызда үлкейгенше асығамыз. Ол ўақытлары үлкейсек өмирде қандай қыйыншылықлар күтип турғанын ойламаймыз. Өсип, ержеткеннен кейин және бала болғымыз келеди. Ал бала болып қалыў – бул балалық

20-июн, 2018 жыл.
Автор: 2
39
0
Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалына келеси 2018-2019-оқыў жылы ушын жаңадан «Көркем өнертаныў: сахна ҳәм экран көркем өнер драматургиясы», «Кинотелеоператорлық»

20-июн, 2018 жыл.
Автор: 2
44
0
Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик универститетин 2017-2018-оқыў жылында жәми 2085 питкериўши питкерип шығыўы күтилмекте.

20-июн, 2018 жыл.
Автор: 2
79
1
Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети 2018-2019-оқыў жылына бакалавр тәлим бағдарына жәми 2290 студент (соннан, 570 и мәмлекетлик грант тийкарында, 1720 сы төлемли контракт тийкарында), магистратура