Сайт ҳаққында

 

«KARINFORM.UZ» сайтында жәрияланған материаллардан пайдаланыў редакцияның руқсаты менен әмелге асырылыўы тийис. Сайт 2019-жылы 26-июнь сәнесинде Өзбекстан Республикасы Президенти Администрациясы жанындағы мәлимлеме ҳәм ғалаба коммуникациялар агентлиги тәрепинен №1299 гүўалық пенен рәсмий ғалаба хабар қуралы сыпатында дизимге алынған. Электрон почта: info_karinformuz@gmail.com.

Сайтта жәрияланған авторлық мақалаларда билдирилген пикирлер авторға тийисли болып, олар сайт редакциясының көз-қарасын сәўлелендирмеўи мүмкин.