Telegram karinform

Қайсы кеселлик пенен кеселленген наўқаслар қәўипсизлик белбеўин тақпаўы мүмкин?

Шыпакер Нозима Ўринова төмендеги бир қатар кеселлик пенен кеселленген наўқаслар қәўипсизлик белбеўин тақпаўы мүмкинлиги ҳаққында айтып...

Social

Усыныс етемиз

НМПИ делегациясы Қазан федераль университетинде

НМПИ делегациясы Қазан федераль университетинде