Telegram karinform

Фоторепортаж

  • 03.10.2022 10:00
  • 193

Қарақалпақстанның археологиялық естеликлери: Үлкен Гүлдирсин қорғаны (+фото)

 

Үлкен Гүрдирсин қорғаны бизиң эрамызға шекемги IV-III әсирлер, эрамыздың III, XII-XIII әсирлерине тийисли археологиялық естелик болып, Қарақалпақстан Республикасының Елликқала районы аймағында жайласқан.

 

Тарийхый дәреклерге қарағанда, бул қорған антик дәўирде пайда болған ҳәм Әййемги Хорезмниң ең үлкен қорғанларының бири болып табылады.

 

Үлкен Гүлдирсин қорғаны 350х230 метр өлшемге ийе төртмүйешлик формасында қурылған. Қорғанның дәрўазасы шығыс дийўалдың ортасында жайласқан.

 

Қорған дийўалларының төменги бөлиминдеги антик дийўаллар ҳәм минаралар пақсадан, оның кейинги бөлимлери болса қамгербиштен қурылған. Дийўаллары ҳәзирги ўақытқа шекем өз бәлентлигин жойтпаған ҳәм айырым жерлеринде ол 15 метрге шекем жетеди. Кейин ала XII-XIII әсирлерде бул дийўал Хорезмшахлар дәўиринде қайта қурылған. Қорған еки қабатлы беккем минараларға ийе сыртқы дийўал менен беккемленген.

 

Мағлыўматларға қарағанда, орта әсирлерде қорғаннан тек ғана стратегиялық мақсетлерде пайдаланылған ҳәм бул жерде дерлик халық жасамаған. Қазыў жумыслары ўақтында қорғанның ишинен антик ҳәм орта әсирлерге тийисли көплеген сапал буйымлар, қоладан исленген буйымлар ҳәм безеўлер, теңге пуллар табылған. Усы табылмалардан анықланыўынша, Үлкен Гүлдирсин аймағындағы ең соңғы халық жасаған дәўир – Хорезм монғоллар тәрепинен жаўлап алынған Муҳаммед Хорезмшах ҳүкимранлық еткен дәўир – 1220-жылларға барып тақалады.

 

Бул қорған менен байланыслы халық арасында көплеген аңызлар тарқалған.

 

Төменде сиз усы қорғанның ҳәзирги көринислерин тамашалаўыңыз мүмкин.

 

Фотолар авторы: Ислам Матеков,

Karinform.uz.

 

 

 

 

 

 

 

Social

Усыныс етемиз

#KarinformWiki: Луи Жак Манде Дагер

#KarinformWiki: Луи Жак Манде Дагер

Уқсас жаңалықлар

#KarinformWiki: Луи Жак Манде Дагер

#KarinformWiki: Луи Жак Манде Дагер

    Бүгин дүнья жүзи фотографиясының раўажланыўына үлкен үлес қосқан франциялы Луи Жак Манде Дагердиң дүньяға келген

Халық жазыўшысы Муратбай Нызанов пенен ушырасыў болып өтти

Халық жазыўшысы Муратбай Нызанов пенен ушырасыў болып өтти

    Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында Қарақалпақстан халық жазыўшысы, белгили киносценарист, драматург, Бердақ атындағы мәмлекетлик

#KarinformWiki – қарақалпақша википедияны раўажландырыўға өз үлесиңизди қосың (+видео)

#KarinformWiki – қарақалпақша википедияны раўажландырыўға өз үлесиңизди қосың (+видео)

    Интернетте қарақалпақ тилиндеги материаллардың санын көбейтиў сондай-ақ, қарақалпақ тилиндеги сапалы контентти жаратыў мақсетинде 1-декабрь –