Telegram karinform

Дүнья

  • 12.05.2022 10:00
  • 268

«Reuters» фотографлары Пулитцер сыйлығына мүнәсип деп табылды

«Reuters» агентлигиниң Даниш Сиддиқий, Аднан Абиди, Амид Дейв ҳәм Санна Иршад Моттолардан дүзилген фотографлар топары Ҳиндистандағы COVID-19 пандемиясы сәўлелендирилген сүўретлери ушын «Көркем фотография» жөнелисинде Пулитцер сыйлығына мүнәсип деп табылды.

Лауреатлардан бири — Даниш Сиддиқий Аўғанстанда өткен жылы редакция тапсырмасын орынлаў ўақтында дүньядан өткен.

 

 

 

 

 

 

Social

Усыныс етемиз

#KarinformWiki: Луи Жак Манде Дагер

#KarinformWiki: Луи Жак Манде Дагер

Уқсас жаңалықлар

#KarinformWiki: Ләззет Есемуратова

#KarinformWiki: Ләззет Есемуратова

        #KarinformWiki жойбарының нәўбеттеги қаҳарманы белгили тележурналист Ләззет Есемуратова. Журналист ҳаққындағы мағлыўматлар қарақалпақша википедияға киргизилди. Бул

Республикамызда биринши мәрте паралимпия жарысы өткерилди

Республикамызда биринши мәрте паралимпия жарысы өткерилди

    2022-жылдың 21-октябрь күни Нөкис қаласында Республикалық суў спорты түрлери бойынша қәнигелестирилген спорт мектебиниң балалар жүзиў

Сәл кем ярым әсирлик тәжирийбеге ийе журналист пенен ушырасыў

Сәл кем ярым әсирлик тәжирийбеге ийе журналист пенен ушырасыў

    Усы жылдың 7-октябрь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Қарақалпақ филологиясы ҳәм журналистика факультетиниң журналистика