Telegram karinform

Украиналы журналистлер Пулитцер сыйлығы менен сыйлықланды

Украина ҒХҚ ўәкиллери 2022-жылғы Пулитцер сыйлығын «Россия менен Украина ортасындағы ўақыяларды сәўлелендириўдеги мәртлиги, шыдамлылығы ҳәм ҳақыйқатты...

Бүгинги статистика бойынша дүнья халқының саны қанша?

Бүгинги, яғный 2022-жыл саат 09:00 жағдайына көре дүнья халқының саны 7 940 189 787 адамға жетти....

Юрий Гагаринниң сырлы өлими ҳаққында не билемиз?

Адамзат тарийхында биринши мәрте космосқа пәрўаз еткен инсанның жулдызы қалайынша сөнди?Юрий Гагарин адамзат тарийхында биринши болып...

Эксперт: Қазақстанда унның баҳасы кескин қымбатлаўы мүмкин

Қазақстан бийдайды қайта ислеўшилер аўқамының президенти Евгений Ган мәмлекетте унның баҳасы кескин қымбатлаўы мүмкин екенлигин тастыйықлады,...

Коллектив қәўипсизлик шәртнамасы шөлкеминиң тынышлықты тәмийинлеўши контингенти Қазақстан аймағынан толық шығып кетти

Бүгин, 19-январь күни Коллектив қәўипсизлик шәртнамасы шөлкеминиң тынышлықты тәмийинлеўши әскерий күшлерин Қазақстан аймағынан шығарыў процеси жуўмағына...

Сиз қайсы әўладқа тийисли екениңизди билесиз бе?

Түрли жылларда дүньяға келген адамлар өз дәўирине қарай ҳәр қыйлы аталады. Бул ҳаққында «Xpress» басылымы мәлим...

Омикрон штаммының белгилери алдынғы вариантлардан қалай парқланады?

Қубла африкалы шыпакерлердиң мәлим етиўинше, омикрон оғада аңсат жуғады, бирақ ҳәзирше кеселликтиң бақланған жағдайлары жеңил өтпекте.Наўқаслар...

Дүньяда коронавирустың жаңа штаммы кең тарқалмақта. Жағдай қандай?

Өткен ҳәптеден дүньяда коронавирус пандемиясы менен байланыслы жағдай және қурамаласты. Буған Қубла Африка миллий жуқпалы кеселликлер...

17-ноябрь – Халықаралық студентлер күни. Күн тарийхы ҳаққында нелерди билемиз?

Студентлик – алтын дәўир. Өйткени, бул жаслық жигер, илҳәм-йош, қуўанышқа толы өмирдиң бир мәўрити болып табылады....

«Сизлер климатлық апатшылыққа қарай баратырсыз». Динозавр БМШ минберинен турып адамларға мүрәжат етти (видео)

Бирлескен Миллетлер Шөлкеми тәрепинен исленген жаңа видеоролик көпшиликти таң қалдырды. Компьютер графикасы жәрдеминде исленген видеода динозавр...

Social

Усыныс етемиз

Қарақалпақ тили «Түсиндирме сөзлиги»ниң мобиль қосымшасы жаратылды

Қарақалпақ тили «Түсиндирме сөзлиги»ниң мобиль қосымшасы жаратылды