Telegram karinform

Қарақалпақстанда жүзим экспортынан қанша дәрамат алыўға болады? Экспорт штабы мағлыўмат берди

    Усы жылдың январь-ноябрь айларында Қарақалпақстан Республикасы бойынша 1 мың 18 тоннадан аслам жүзим экспорты әмелге

Миллий сувенирлер фестивалы өткерилди

Әсирлер даўамында өзинде миллийлигимизди сәўлелендирип киятырған қарақалпақ халқының үрп-әдетлери, салт-дәстүрлери, миллий буйымлары бүгинги күнде де миллий...

#KarinformWiki: 17-ноябрь – Халықаралық студентлер күни

        17-ноябрь – Халықаралық студентлер күни. Усы мүнәсибет пенен күн тарийхы ҳаққындағы мағлыўматлар қарақалпақша википедияға киргизилди.

#KarinformWiki: Ләззет Есемуратова

        #KarinformWiki жойбарының нәўбеттеги қаҳарманы белгили тележурналист Ләззет Есемуратова. Журналист ҳаққындағы мағлыўматлар қарақалпақша википедияға киргизилди. Бул

17-ноябрь – Халықаралық студентлер күни

    Студентлик – алтын дәўир. Өйткени, бул жаслық жигер, илҳәм-йош, қуўанышқа толы өмирдиң бир мәўрити болып

«Үстиртте жаўын қарға айланыўы мүмкин». Ҳәпте даўамында күтилетуғын ҳаўа райы ҳаққында мағлыўмат берилди

    14-ноябрь күни Өзбекстан аймағының көпшилик бөлиминде жаўын-шашын бақланбайды, тек ғана Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаятында

Магистратураға қабыллаў бойынша әҳмийетли жаңалық жәрияланды

    Мәмлекетлик комиссияның тийисли қарарына муўапық быйылғы оқыў жылында тек ғана мәмлекетлик жоқары оқыў орынларының магистратурасына

#KarinformWiki: Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў ағласы Арыўхан Турекеева

    #KarinformWiki жойбарының нәўбеттеги қаҳарманы белгили журналист Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў ағласы, «Қарақалпақстан жаслары» газетасының жуўаплы

#KarinformWiki: «Жаслар ТВ» телеканалы ҳәм «Нөкис ФМ» радиосы директоры Минайым Палўанова

        #KarinformWiki жойбары тийкарында жәмийетимиздиң раўажланыўына үлес қосып атырған заманласларымыз ҳаққындағы мағлыўматлар википедияның қарақалпақша бөлимине киргизилмекте.

#KarinformWiki: қутлықлаў қағазлары ийелерине жеткерилмекте (+видео)

    Жәмийетимиздиң раўажланыўына үлес қосқан, бүгинги күнде олардың ислеген жумыслары әўладлар ядында сақланып киятырған инсанлар ҳәм

Social

Усыныс етемиз

Қарақалпақ тили «Түсиндирме сөзлиги»ниң мобиль қосымшасы жаратылды

Қарақалпақ тили «Түсиндирме сөзлиги»ниң мобиль қосымшасы жаратылды